magazine-business

Het ondernemersvertrouwen in Nederland neemt weer toe en heeft het hoogste punt sinds de start van de meting in 2008 bereikt. Dat blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW afgelopen week presenteerden.

Aan het begin van het eerste kwartaal kwam het ondernemersvertrouwen uit op een score van 14,7. Dat is maar liefst 5,5 punt hoger dan in het vierde kwartaal van 2016. In de sector bouwnijverheid is het vertrouwen met 27,2 punten het grootst. Die score is echter wel iets lager dan een kwartaal eerder, toen de score 28,7 was. In de sectoren industrie, detailhandel, groothandel, onroerend goed en zakelijke dienstverlening bereikte het ondernemersvertrouwen wel de hoogste score sinds 2008.

Dat het sentiment van de ondernemers positief is, is ook terug te zien in de verwachte toename van investeringen en de personeelsinzet. Meer dan één op de vijf ondernemers verwacht dit jaar meer te investeren dan vorig jaar. Daarentegen verwacht één op de tien ondernemers minder te investeren dan vorig jaar. Per saldo verwacht dus 10,6% van de ondernemers dit jaar meer te investeren dan vorig jaar. In de sector onroerend goed verwacht per saldo maar liefst 27,3% van de ondernemers meer te investeren dan vorig jaar.

Tot slot verwacht per saldo 8,7% van de ondernemers een toename van personeelssterkte in het eerste kwartaal. In de bouw is dit percentage het grootst: 23,4% verwacht daar een toename van de personeelssterkte.