Nederland heeft de meest concurrerende economie van de EU

De Nederlandse economie is de meest concurrerende van de Europese Unie en laat daarmee Duitsland (in eerdere jaren altijd het land met de meest concurrerende economie in de EU) achter zich. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het Global Competitiveness Report die is opgesteld door het World Economic Forum (WEF). Wereldwijd staat Nederland op de vierde plaats, wat de hoogste plek is die Nederland ooit heeft behaald. Alleen Zwitserland, Singapore en de Verenigde Staten staan hoger op de lijst.

Het World Economic Forum brengt sinds 2004 de concurrentiekracht van landen in kaart. Dit jaar zijn er 138 landen onderzocht. Andere landen in de top tien zijn Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Hong Kong en Finland.

Topscore op verschillende gebieden

De hoge score van Nederland is volgens de onderzoekers van het World Economic Forum te danken aan verschillende factoren. Zo beschikt Nederland over een uitstekende infrastructuur (waaronder luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven), uitmuntend hoger onderwijs en een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. Ook loopt Nederland voorop op het gebied van innovaties en andere technologische ontwikkelingen.

Daarnaast loven de onderzoekers de actieve bijdrage van de overheid aan het versterken van de Nederlandse positie. Met name het gezond maken van de overheidsfinanciën, het gevoerde macro-economisch beleid en de hervormingen op de arbeidsmarkt worden genoemd als positieve maatregelen.

Enkele verbeterpunten

Ondanks de goede prestatie van de Nederlandse economie is er ook aandacht voor enkele puntjes van kritiek op het concurrentievermogen van Nederland. Vooral de financiële dienstverlening van banken aan het bedrijfsleven laat nog te wensen over. Vooral de kredietverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf en startups kan nog vele malen beter.

De Nederlandse overheid neemt de opmerkingen uit het rapport dan ook ter harte. Minister Kamp van Economische Zaken laat weten dat het verbeteren van de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven een belangrijke prioriteit blijft voor het kabinet.

“Om met meer flexibiliteit en snelheid in te kunnen spelen op snel veranderende markten en behoeften, komt het kabinet nog deze kabinetsperiode met een voorstel voor een nieuwe instelling om investeringen in het Nederlandse bedrijfsleven beter mogelijk te maken en investeringsmogelijkheden van de markt en de overheid beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo werkt het kabinet met investeerders aan een klimaat waarin startende en doorgroeiende ondernemers succesvol zijn.” – Henk Kamp, minister van Economische Zaken