CPB: Nederlandse economie groeit, werkloosheid neemt af

De Nederlandse economie blijft in 2017 doorgroeien. Ook zal het begrotingsoverschot verder toenemen. Dit blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau die vandaag bekend werden gemaakt. Het CPB verwacht dit jaar een groei van 2,1 procent en een groei van 1,8 procent in 2018.

Meer werkgelegenheid

Dat de economie in Nederland groeit, is te danken aan verschillende factoren. Het zijn voornamelijk de consumptie en de uitvoer die de grootste bijdrage leveren hieraan. Als gevolg hiervan neemt de werkgelegenheid in de marktsector en in de zorg toe.

Doordat de werkgelegenheid groeit, neemt ook de werkloosheid af. Verwacht wordt dat dit jaar de werkloosheid afneemt tot 4,9 procent van de bevolking en in het volgende jaar nog verder zakt naar de 4,7 procent. Wel zal de inflatie verder oplopen naar 1,6 procent, wat veroorzaakt wordt door de stijgende energieprijzen. Daar staat echter tegenover, dat in 2018 de prijzen minder hard zullen stijgen (met 1,4 procent).

Economische groei op wereldniveau

Niet alleen de Nederlandse economie groeit. Ook de wereldeconomie laat dit jaar een sterke groei zien, mogelijk met maar liefst 3,5 procent. Het CPB voorspelt dat er in 2018 zelfs sprake kan zijn van een groei van 3,7 procent. Uiteraard hangt dit nauw samen met de groei van de wereldhandel die dit jaar en volgend jaar ook respectievelijk 3 procent en 4 procent zal bedragen.

Wanneer er gekeken wordt naar de landen in de Eurozone wordt verwacht dat de groei in zowel 2017 als in 2018 rond de 1,7 procent uitkomt.