CPB: economie groeit en is weer op niveau van voor de crisis

De Nederlandse economie groeit. De groei is zelfs groter dan verwacht, want afgelopen Prinsjesdag werd tijdens de presentatie van de begroting van volgend jaar nog gedacht dat de groei 1,7 procent zou bedragen. Nu blijkt de economie zowel dit jaar als volgend jaar met 2,1 procent te groeien. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de decemberraming.

Dat de groei harder gaat dan verwacht, wordt vooral veroorzaakt doordat huishoudens meer te besteden hebben. Ook het aantrekken van de woningmarkt, het stijgen van de lonen en het afnemen van de werkloosheid spelen een belangrijke rol in de economische groei.

Goede vooruitzichten 2017

De verwachtingen voor 2017 zijn eveneens rooskleurig. Het CBP heeft berekend dat de koopkracht verder zal stijgen met 0,7 procent. Tevens zal voor het eerst in negen jaar de begroting volgend jaar in evenwicht zijn. De overheidsschuld daalt zelfs naar de 59,7 procent, want lager is dan de officiële EU-norm van 60 procent. Deze positieve cijfers zijn volgens het CPB te danken aan belastingmeevallers en de verwachte gunstige staat van de economie in het komende jaar.

“Goed nieuws van het CPB: begrotingsevenwicht in 2017. Nu buffer opbouwen om toekomstige tegenslagen op te kunnen vangen.” – Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën

Het dalen van de overheidsschuld in percentages is goed nieuws voor het kabinet, doordat de regeerperiode nu afgesloten kan worden zonder een tekort.